Vlastný Merch: Ako na to?

Ako vytvoriť motiv   Ako vytvoriť produkt  Ako pridať kategóriu  Ako vytvoriť stránku

Ako vytvoriť motív

Chceš pridať nový motív do ponuky? Pozri sa na videá, ktoré prezradia, ako na to.

Vloženie jednoduchého motívu:

 1. Prejdi do správy svojho e-shopu.
 2. V ľavom menu vyber "Motívy" a klikni na tlačidlo "Vytvoriť motív".
 3. Vyplň "Názov" a priraď „Kategóriu“. Pokiaľ si praješ ponúkať motív v ponuke na hlavnom shope vyrobsitricko.sk a zvýšiť tým predajnosť motívu, zaškrtni pole “Ponúkať na hlavnom shope“. 
 4. Potvrď vytvorenie motívu tlačidlom "Uložiť".
 5. Klikni na „Vybrať súbor“ pod nadpisom „Pridať vrstvu“.
 6. Vlož súbor v SVG alebo PNG.
 7. Pokiaľ má vrstva iba jednu farbu a chceš ju zafarbovať, zaškrtni pole "Ofarbovať vrstvu farbou" a zvoľ farbu vrstvy.
 8. Potvrď vloženie súboru „Pridať vrstvu“.

Pokročilé vloženie motívu – viac vrstiev (pre grafikov):

 1. Motív, ktorý chceš vložiť na e-shop, uprav v grafickom editore podľa návodu a ulož zvlášť jednotlivé vrstvy.
 2. Prejdi do správy svojho shopu.
 3. V ľavom menu vyber "Motívy" a klikni na tlačidlo "Vytvoriť motív".
 4. Vyplň "Názov" a priraď „Kategóriu“. Pokiaľ si praješ ponúkať motív v ponuke na hlavnom shope vyrobsitricko.sk a zvýšiť tým predajnosť, zaškrtni pole “Ponúkať na hlavnom shope“.
 5. Potvrď vytvorenie motívu tlačidlom "Uložiť".
 6. Klikni na „Vybrať súbor“ pod nadpisom „Pridať vrstvu“.
 7. Vlož súbor v SVG.
 8. Pokiaľ má vrstva iba jednu farbu a chceš ju zafarbovať, zaškrtni pole "Ofarbovať vrstvu farbou" a zvoľ farbu vrstvy. Zafarbovať vrstvu je možné iba pri súbore SVG.
 9. Potvrď vloženie súboru „Pridať vrstvu“.
 10. Vyber ďalšiu vrstvu kliknutím na „Vybrať súbor“ a vrstvu pridaj rovnakým spôsobom.

Ďalšie dôležité informácie nielen pre grafikov

 • Zdrojové súbory ulož ideálne v SVG. Rozmery obrázku by sa mali rovnať rozmerom plátna.
 • Pole „Ofarbovať vrstvu farbou“ zaškrtni iba v prípade, keď má vrstva jednu farbu a chceš ju zafarbiť.
 • Kategória: Pokiaľ bude motív schválený na predaj na hlavnom shope, bude zaradený do inej kategórie.
 • Ponúkať motív na vyrobsitričko.sk: Zaškrtnutím nám dávaš informáciu, že chceš motív predávať aj na e-shope www.vyrobsitricko.cz a tým zvýšiť predajnosť. Následne musí byť nami produkt schválený. Aj v tomto prípade máš samozrejme nárok na províziu, ktorá sa vypočítava ako 15 % z ceny zobrazenej v kreatore.

Ako vytvoriť produkt

Chceš pridať nový produkt do ponuky? Pozri si video, ako na to.

 1. Prejdi do správy svojho shopu.
 2. V ľavom menu vyber "Produkty" a klikni na tlačidlo "Vytvoriť produkt".
 3. V kreatore vytvor vlastný návrh, na vybraný produkt môžeš pridať vlastný obrázok, text, alebo využiť svoje už pripravené motívy.
 4. Vyplň "Názov" a "Informácie o produkte", ktoré potom na shope uvidia zákazníci.
 5. Požadovanú výšku provízie z predaného trička vyplň v poli "Vaša provízia v SK". Pod províziou sa ihneď vypočíta "Predajná cena s DPH", ktorá bude zobrazená na tvojom e-shope.
 6. Potvrď vytvorenie produktu tlačidlom "Uložiť".

Ďalšie možnosti nastavenia produktu

 • Vaša provízia v EUR: Je čiastka, ktorú z predaného produktu dostaneš. Výpočet Predajnej ceny s DPH je: Cena v kreatore + (Vaša provízia v EUR * 1,21).
 • Kategória: Rozdeľ produkty do kategórií. Pozri sa, ako pridať novú kategóriu.
 • Poradie: Urči, v akom poradí sa tvoje produkty zobrazia. Produkty sa radia podľa čísla poradia od najnižšieho po najvyššie.
 • Zákazník môže zmeniť farbu produktu: Urči, či môže zákazník meniť farbu produktu, alebo nie.
 • Štítok: TOP produkt: Zaškrtnutím tohto poľa sa na e-shope pri tvojom produkte zobrazí symbol "TOP produkt".
 • Ponúkať produkt na Vyrobsitričko.sk: Zaškrtnutím nám dáš informáciu, že chceš produkt predávať aj na e-shope www.vyrobsitricko.cz a tým mať väčšiu šancu na predaj. Následne musí byť nami produkt schválený. Aj v tomto prípade máš nárok na províziu.

Ako pridať kategóriu

Chceš rozdeliť produkty do kategórií, aby sa zákazníci na tvojom e-shope jednoduchšie orientovali? Pozri si video, ako na to.

 1. Prejdi do správy svojho shopu.
 2. V ľavom menu vyber "Produkty", následne sa v hornej časti stránky prepni na záložku "Kategória produktov" a klikni na tlačidlo "Vytvoriť kategóriu".
 3. Vyplň "Názov" a "Meta titulok" a "Meta popis", ktoré potom na shope uvidia zákazníci. Meta titulok s popisom sa zároveň zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania Googlu či Zoznamu.
 4. Potvrď vytvorenie novej kategórie tlačidlom "Uložiť".

Rozdeľ produkty do kategórií

 1. Prejdi do správy svojho shopu. 
 2. V ľavom menu vyber "Produkty".
 3. Vyber produkt, ktorý chceš priradiť do novej kategórie a klikni pri ňom na tlačidlo "Upraviť".
 4. Vyber jednu alebo viac kategórií, v ktorých sa má produkt zobraziť, a potvrď tlačidlom "Uložiť".

Ďalšie možnosti nastavenia kategórie

 • Poradie: Urči, v akom poradí sa tvoja kategória zobrazí. Kategória sa radí podľa čísla poradia od najnižšieho po najvyššie.
 • TOP kategórie: Zaškrtnutím tohto poľa sa kategória zobrazuje prednostne.

Ako vytvoriť stránku

Chceš vytvoriť stránku, na ktorej sa chceš pochváliť napríklad svojim príbehom? Pozri si video, ako na to.

 1. Prejdi do správy svojho shopu.
 2. V ľavom menu vyber "Stránky" a klikni na tlačidlo "Vytvoriť stránku".
 3. Vyplň "Titulok" a naformátuj obsah v editore pod popisom "Text", ktorý potom na shope uvidia zákazníci.
 4. Potvrď vytvorenie novej stránky tlačidlom "Uložiť".

Umiestniť stránku do menu

 1. Prejdi do správy svojho shopu.
 2. V ľavom menu vyber "Menu".
 3. Zvoľ kliknutím na príslušný názov, do akého menu chceš stránku pridať - do hornej lišty nad logo svojho e-shopu, do hlavného menu pod logo e-shopu, alebo medzi odkazmi v pätičke e-shopu, a klikni na tlačidlo "Vytvoriť položku".
 4. Vyplň "Popis", ktorý potom na shope uvidia zákazníci, vyber "Odkaz na" "Stránku" a následne v poli "Stránka" nájdi titulok vytvorenej stránky.
 5. Potvrď vytvorenie novej položky v menu tlačidlom "Uložiť".

Ďalšie možnosti nastavenia stránky

 • URL: Pre stránku môžeš nastaviť vlastnú adresu. Pokiaľ ju nevyplníš, automaticky sa vygeneruje podľa titulku stránky. Pozor, URL adresa sa vypĺňa vždy bez medzier a bez diakritiky.
 • Meta titulok: Vyplň titulok, ktorý sa má zobraziť vo vyhľadávaní Googlu či Zoznamu. Meta titulok môže byť odlišný od titulku (názvu) stránky priamo na webe.
 • Meta popis: Vyplň popis, ktorý sa má zobraziť vo vyhľadávaní Google.
 • Poradie: Urči, v akom poradí sa stránky zobrazia. Stránky sa radia podľa čísla poradia od najnižšieho po najvyššie.
 • Publikované: Ak odškrtneš túto možnosť, stránka sa uloží medzi stránky v systéme, ale pre návštevníkov webu bude skrytá.

Ďalšie možnosti nastavenia položky v menu

 • Poradie: Urči, v akom poradí sa položky v menu zobrazia. Položky v menu sa radia podľa čísla poradia od najnižšieho po najvyššie.
 • Aktívne: Ak odškrtneš túto možnosť, položka v menu sa uloží medzi položky v systéme, pre návštevníkov webu bude ale skrytá.

Ešte nemáš vlastný Merch? Vytvor si ho. Jednoduchšie to nikdy nebolo :-)

Založiť vlastný merch